15 oktober

Naar aanleiding van de fouten op het joods monument in Utrecht, heeft Terlingen een opiniestuk geschreven dat vandaag is geplaatst door de Volkskrant op haar site. Het doel is: het voorkomen van de 'Utrechtse fouten' op het aanstaande namenmonument in Amsterdam.

> Het artikel is hier te lezen <Terlingen: "Wat in het stuk onderbelicht is gebleven, is dat ik het initiatief tot het maken van een Holocaust Monument ten zeerste ondersteun. Ik heb alleen kanttekeningen willen plaatsen bij het idee om namen van slachtoffers te vereeuwigen. Als dit op een wijze gebeurt waarbij er geen mogelijkheid is om fouten te herstellen, heb ik er ernstige twijfels bij. Voor mijn argumenten verwijs ik naar mijn artikel. Een vorm waarbij namen aangepast kunnen worden, denk bijvoorbeeld aan een digitale projectie, zou mijns inziens veel later ongemak kunnen wegnemen."

The Times of Israel nam in haar berichtgeving een verwijzing op naar dit artikel.