7 juli

In sommige edities van het AD/Utrechts Nieuwsblad van vandaag staat een lezersreactie van de heer dr. mr. H.S. Koelega op het opiniestuk dat Terlingen op 24 juni in deze krant schreef. Koelega heeft voor Universiteit Utrecht belangrijk onderzoek gedaan naar omgekomen studenten en medewerkers in de oorlogsjaren en is daarvoor in 2011 geëerd met de hoogste onderscheiding van de universiteit. Hij kreeg daarvoor in 2013 tevens een koninklijke onderscheiding.

In zijn brief, waarboven het AD de kop heeft gezet 'Ik trok aan de bel, maar er is niets mee gedaan', schrijft hij onder andere:

Tenzij er alsnog een duidelijk verklaring komt inzake de omissies moet ik concluderen dat er slecht, althans ontoereikend, onderzoek is verricht. Dat zou een blamage voor de stad zijn. Ter lering pleit ik voor een onafhankelijk onderzoek naar hoe het kan dat zoveel door Terlingen gevonden fouten terecht konden komen op het monument.Op 13 mei jongstleden nam Koelega al contact op met Terlingen en kunt u op deze website hierover het een en ander lezen.

Journalistieke interesse?
Op deze website staat een reconstructie van hoe de vork volgens hem in de steek zit, oftewel: hoe het kan dat het monument zoveel fouten bevat? In de publiciteit is hierover nog niet amper iets verschenen. Misschien iets voor een gedreven journalist om zich erin te verdiepen?

Bestuur
Indien er een onderzoek komt, zoals Koelega wenst, is het wellicht handig om te weten welke mensen in het bestuur zaten die het monument hebben gerealiseerd. Hulde voor al het werk dat zij hebben verricht en voor het feit dat het gelukt is om het monument te realiseren. Ze zijn er echter helaas ook verantwoordelijk voor dat het monument flink wat fouten bevat en hebben zichzelf op 1 mei 2016 opgeheven, op dat moment wetende dat deze fouten op het monument stonden.
  • de heer Wim Rietkerk (1941, oud-raadslid Christenunie in Utrecht)
  • de heer Maarten van Ditmarsch (1946, oud-fractievoorzitter CDA in Utrecht)
  • de heer Gerrit Keunen (1947, rijksdienst voor de Monumentenzorg)
  • de heer Paul Jaeger (1958, vertaler, Messiaanse gemeente Amersfoort)
Een in dit geval niet relevant, maar toch opvallend detail: wat deze heren gemeen hebben is hun christelijke identiteit. Zeker drie van hen zijn actief (geweest) voor de stichting Christenen voor Israel.