13 juni (2)

Op de website van het joods monument staat prominent bovenaan "de 1239 Joodse slachtoffers uit Utrecht". Dit aantal slaat op het aantal namen op de muur van het monument. Er zijn meerdere redenen om dit getal los te laten. Als eerste, natuurlijk, wegens de onterechte vermeldingen op de muur (zoals de mensen die de oorlog overleefd hebben).

Verder is het niet duidelijk wat iemand een 'Utrechter' maakt en wat iemand een 'slachtoffer'. Waren op kamers wonende joodse studenten ook 'Utrechters'? Is elk joods persoon die tijdens de oorlog stierf een slachtoffer? Ook bijvoorbeeld iemand die in 1940 zelfmoord pleegde? Er zijn van elke categorie voorbeelden te vinden van mensen die wél en mensen die niet opgenomen zijn.

De stichting die het monument heeft gemaakt is - naar alle waarschijnlijkheid - 'blind' afgegaan op een lijst met namen die zij heeft ontvangen (zie ook: de reconstructie in het bericht van 13 mei 2017).

Het verklarende plakkaat op de namenmuur op de avond van de onthulling in 2015 (foto: JT)